Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.












































INWENTARYZACJE ZIELENI



PROJEKTY



WIZUALIZACJE
































































































Oferujemy wykonanie  kreatywnych, fotorealistycznych wizualizacji architektury i terenów zieleni.































05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Leszczynowa 16



telefon: 507 797 634



SPAZIO - ANNA WIĘCKOWSKA

[wł. spazio - przestrzeń, czyt. "spacjo"]



biuro@architektkrajobrazu.info



strona opracowana w